Återigen har vi lyckats v-3523!

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till en grupp av främmande människor. Samtliga deltagare vill rekommendera andra att gå UGL-kursen.
På frågan ”Varför?” svarar de:

  • Jag känner ändå att jag alltid var mig själv. Absolut att var olika versioner av sig själv, men aldrig någon annan.
  • Jag gjorde mitt bästa för att vara en tiondel av teamet, i utveckling mot samma mål.
  • Jag engagerade mig 100%.
  • Jag gav mycket. Var öppen. Tog risker – önskat att jag tog någon fler.
  • Kan ha utmanat mig mera, har jag insett nu.
  • Jag tycker att jag har deltagit aktivt. Jag var försiktig i början men efter en liten push så kändes det lättare att dela med mig. Även feedback från övriga deltagare om att de var nyfikna på mig hjälpte.
  • Jag är inte alltid den som ställer många frågor men lyssnat aktivt.
  • Har en känsla att vi som grupp misslyckats för att vi inte kom ordentligt in i stadie 2. Men det har också varit insiktsfullt att förstå & lära sig av ”misstag”.
  • Jag fick inte förläst mitt konfliktskapande.
  • Jag önskar att jag vågade mer från början. Vågade ställa frågor i ett tidigare stadie.

Till den totala kursvärderingen

Kommentarer inaktiverade.