Återigen har vi lyckats v-2423!

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till en grupp av främmande människor. Samtliga deltagare vill rekommendera andra att gå UGL-kursen.
På frågan ”Varför?” svarar de:

  • För jag går härifrån 2 m lång. Stolt. Full av inspiration. Med ett driv att ta mig an vad som helst. Med nya värdefulla kontakter.
  • Extrem möjlighet till utveckling om man ger sig hän.
  • Väl motiverat att öva.
  • För att stärka och utveckla individer och företag.
  • Det ger så mycket + att du får med dig så många bra och nya verktyg.
  • Egenutveckling utifrån flera perspektiv.
  • Aktualiserat och fokuserar på grupputvecklingens betydelse när vi vill utveckla verksamheten.
  • Mycket lärorikt och källa till bättre självkännedom.
  • Alla som jobbar i team skulle behöva det!

Till den totala kursvärderingen

Kommentarer inaktiverade.