Återigen har vi lyckats v-1723!

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till en grupp av främmande människor. Samtliga deltagare vill rekommendera andra att gå UGL-kursen.
På frågan ”Varför?” svarar de:

  • Vill man utvecklas som person, ledare, människa m.m. GÅ! 😊
  • Personlig utveckling.
  • Väldigt utvecklande för att hantera konflikter i livet och för att få en ökad självförståelse.
  • Få kunskap om vad som påverkar grupper – arbetslag – team för att nå mål och resultat.
  • Upplevelsebaserad inlärning är berikande och unik.
  • Därför!… När jag gått den ser jag ingen anledning att någon ska avstå.
  • Utvecklande kurs för alla.

Till den totala kursvärderingen

Kommentarer inaktiverade.