Återigen har vi lyckats! – UGL v-4815

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 12 främmande människor. Samtliga 12 deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen. På frågan ”Varför?” svarar de:

 • Därför att kursen ger en upplevelse och därmed djupare förståelse om hur grupper fungerar.
 • Gav mer än jag vågade hoppas.
 • Mycket insikt om mig själv. Hur jag reagerar i grupp.
 • Man lär känna sig själv och hur man påverkar andra och påverkas av andra i gruppsammanhang. Viktig lärdom för alla typer av situationer.
 • För att få uppleva och därmed förstå hur starka ”mekanismer” det finns när en grupp ska utvecklas och bli effektiv/produktiv.
 • En utbildning som kan ge dig kunskap i ditt liv.
 • Många människor skulle ha nytta av dessa kunskaper.
 • Det är en unik chans att både lära sig om gruppers utveckling och ge mer kunskap om hur jag fungerar som person.
 • Efter flera ledarskapsutbildningar så sätter UGL huvudet på spiken och för mig att förstå och lära mig på riktigt genom upplevelsebaserad inlärning! Oslagbart!
 • Bra verktyg i arbetslivet hur grupper förändras. Många aha-upplevelser.
 • Fantastisk möjlighet att med själ och hjärta förstå gruppdynamik. Ökad självkännedom. Personlig utveckling.

Till den totala kursvärderingen

Kommentarer inaktiverade.