Sven-Olof Krantz

Jag är leg. kbt-psykolog, certifierad UGL-handledare av Försvarshögskolan och GDQ-certifierad (Group Development Questionnaire) av Susan Wheelan. Jag har varit medlem i Försvarshögskolans projektgrupp som tagit fram UGL-konceptet och jag har skrivit flera fördjupningstexter som ingår i UGL-materialet 2008 version 2012. Beteendevetarexamen tog jag 1991 vid Göteborgs universitet, är utbildad Mental tränare vid Örebro universitet 1987, diplomerades som elittränare i fotboll 1984 samt tog ingenjörsexamen 1971.

Mellan 1991 och 2010 har jag varit anställd vid Psykologiska institutionen Göteborgs Universitet som lärare. Jag  undervisade på Psykolog-, och Personalvetarprogrammet samt fristående kurser i bl.a. ledarskap, gruppsykologi, konflikthantering, kommunikation, samtal- och intervjumetodik, rekrytering, handledning etc. Jag undervisar fortfarande inom Göteborgs universitet bl.a. på Idrottshögskolan i Göteborg i ledarskap och gruppsykologi.

Under mina 26 år (1963 – 1989) som anställd, inom SKF Sverige AB, har jag haft fördelen att inneha flera olika befattningar; arbetsledare, projektledare, kvalitetschef samt personal- och utbildningschef. Detta har givit mig en unik inblick i om hur människor upplever sin situation, utifrån den position de har inom företaget. Det är bl.a. denna kunskap jag använder mig av i min egen konsultverksamhet. Som konsult inriktar jag mig på arbets- och organisationspsykologi inom både privata organisationer såväl som offentliga organisationer. Sedan 1986 har detta skett inom ramen för Göteborgs Arbetspsykologi AB.

Senaste från bloggen

sep 20 2023 Kursvärdering Återigen har vi lyckats v-3523!

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till en grupp av främmande människor. Samtliga deltagare vill rekommendera andra att gå UGL-kursen.På frågan ”Varför?” svarar de: Till den totala kursvärderingen