Återigen har vi lyckats v-1722!

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till en grupp av främmande människor. Samtliga deltagare vill rekommendera andra att gå UGL-kursen.
På frågan ”Varför?” svarar de:

  • För att kursen är otroligt givande. Jag tror att oavsett roll har man nytta av en sådan här kurs, både i arbetslivet och privat.
  • För det var så lärorikt och utvecklande. Jag har utforskat nya sidor hos mig själv.
  • Alla skulle behöva gå UGL. En resa utifrån vem är jag och hur kan jag använda mig av det.
  • Verkligen! Insiktsfullt om eget beteende och känsla i gruppen.
  • Bra övningar, upplevelser varvat med teori. Alla med ledarskap i sin tjänst borde gå.
  • Alla behöver få kunskap om hur grupper fungerar och utvecklas. Man får större självkännedom.
  • Inlärning via upplevelser sitter klart bättre i minnet och träning i ”verkligheten” skapar självförtroende för framtiden.
  • Otroligt bra för ledare att känna till.

Till den totala kursvärderingen

Kommentarer inaktiverade.