Återigen har vi lyckats v-4021!

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till en grupp av främmande människor. Samtliga deltagare vill rekommendera andra att gå UGL-kursen.
På frågan ”Varför?” svarar de:

  • Troligen det starkaste intrycket och upplevelsen jag fått under fem dagar. Det jag har kommit till insikt med denna vecka kommer jag bära med mig livet ut.
  • Underbar form. Den upplevelsebaserade inlärningen är toppen! Tuff när jag är i det, men belöningen kommer efteråt.
  • För att utveckla sitt ledarskap. Våga som ledare gå in i en ny grupp för att få helhetskänslan, precis som gruppkonstellationer kan bli på arbetet.
  • Ger väldigt mycket värde att avsätta en vecka, man förstår och får tid att fokusera på arbetet på ett annat sätt.
  • Det är utvecklande och ger självkännedom och förståelse för olika beteenden och gruppdynamik. Något alla människor behöver.
  • Eftersom jag är den jag är tänker jag: se tidigare svar 😊!
  • Teorin blir användbarare om fler är insatta.
  • För man får bra verktyg med sig att tänka i nya banor.

Till den totala kursvärderingen

Kommentarer inaktiverade.