Återigen har vi lyckats! – UGL v-2418!

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till en grupp av främmande människor. Samtliga deltagare vill rekommendera andra att gå UGL-kursen. På frågan ”Varför?” svarar de:

  • Det inte bara utvecklar dig som ledare utan det är även en personlig utveckling. Det här är svårt att få i vardagen.
  • Även om man kanske varit chef i flera år så ger utbildningen fler verktyg/insikter/feedback på en själv och ens ledarskap.
  • Alla har något att lära sig av kursen.
  • Otroligt utvecklande. Man utmanas på ett fantastiskt sätt.
  • Mycket lärorikt att också få uppleva – inte bara teori.
  • Jag har svårt att se att någon inte utvecklas (under) en sådan kurs.
  • Det finns mycket att lära som man har nytta av i arbetet som ledare.
  • Man lär sig mycket om sig själv och andra. Hur vi påverkar varandra.

Till den totala kursvärderingen

Kommentarer inaktiverade.