Återigen har vi lyckats! – UGL v-4817!

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till en grupp av främmande människor. Samtliga deltagare vill rekommendera andra att gå UGL-kursen. På frågan ”Varför?” svarar de:

 • Fantastiskt att utmana och integrera sina känslor med andras känslor och bara
  titta på detta.
 • ALLA behöver den personliga utvecklingen som kursen ger.
 • Finns för mig veterligen ingen motsvarighet när det gäller att teori kan omsättas
  i praktisk verksamhet.
 • Mycket utvecklande.
 • Det är bra för självkänslan och jag tror många får ett uppvaknande AHA!!
 • Det är en AHA-upplevelse.
 • Ger insikt.

Till den totala kursvärderingen

Kommentarer inaktiverade.