Återigen har vi lyckats! – UGL v-3517

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till en grupp av främmande människor. Samtliga deltagare vill rekommendera andra att gå UGL-kursen. På frågan ”Varför?” svarar de:

  • Insikt, mognad, trygghet, mer, bättre samspel, effektivitet.
  • Mycket insiktsfull om både mig själv och andra och om grupprelationer.
  • Alla som på något sätt tillhör en grupp, dvs ALLA, borde gå denna kurs för att öka förståelsen för andras och det egna beteendet.
  • För att förstå grupper mer samt för den egna utvecklingen.
  • För att kunna erbjuda sin grupp det ledarskap den behöver.
  • En kurs som verkligen skakar om och utvecklar en, både privat och som ledare/gruppmedlem.
  • Ju fler som är ”kunniga”/införstådda, desto lättare att komma framåt till ett mål.
  • Men gärna tidigare
  • Ett utmärkt strukturerat sätt att testa och utveckla sitt ledarskap.

Till den totala kursvärderingen

Kommentarer inaktiverade.