Återigen har vi lyckats! – UGL v-1717

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till en grupp av främmande människor. Samtliga deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen. På frågan ”Varför?” svarar de:

 • Lär dig genom praktik. För med sig bra ledarutveckling.
 • För att detta behövs upplevas för att förstå att det är verklighet och vardag.
  Hur värdefullt det är för utveckling.
 • Utvecklande, både att förstå hur grupper fungerar och hur jag uppfattas.
 • Den är utvecklande!
 • För att få teorier att spegla sitt ledarskap mot – utvecklas.
 • Inspirerande samt lärorikt.
 • Man får ändå en AHA-insikt.
 • Nyttigt för många. Desto fler desto bättre kanske?
 • Jag har i kurs och på egen hand läst om gruppers utveckling.
  Värdet här är att få uppleva – det är först nu som jag känner att jag förstår.

Till den totala kursvärderingen

Kommentarer inaktiverade.