Återigen har vi lyckats! – UGL v-1217

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till en grupp av främmande människor. Samtliga deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen. På frågan ”Varför?” svarar de:

  • Alla behöver den här utbildningen som jobbar med grupper. Förståelsen för olika beteenden på arbetsplatserna hade sett helt annorlunda ut.
  • Alla ledare borde ha den kunskap och förståelse som jag fått under veckan.
  • Ja, intensiv och positiv upplevelse som stärker min förståelse för mig själv, min grupp och andra i min grupp i vilket gruppsammanhang det än är.
  • Bra att höja nivån från vad till hur och förstå min del i en grupprocess.
  • Alla ledare bör ha förståelse för hur en grupp fungerar och utvecklas.
  • Det är en ovärderlig kunskap oavsett kontext en person verkar inom, yrkesmässigt som privat, ledarroll eller gruppmedlem.
  • Alla har nytta av den både professionellt och privat!

Till den totala kursvärderingen

Kommentarer inaktiverade.