Återigen har vi lyckats! – UGL v-0917

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till en grupp av främmande människor. Samtliga deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen. På frågan ”Varför?” svarar de:

  • Mycket bra upplägg för alla som går in med öppenhet och intresse.
  • Tror att det kan vara en riktigt bra utbildning för en individ med ”rätt” mindset som hamnar i ”rätt” grupp.
  • Ökad förståelse och förbättrad kommunikation.
  • Det är en häftig upplevelse, lärorik kurs som är full med aha-upplevelser. Även andras aha-upplevelser påverkar min utveckling.
  • Nyttigt att ta ledarskapet till en ny nivå! För att nå 1+1=3.
  • Framförallt kunskaperna om gruppers utveckling och förståelsen för de olika stadiernas behov av ledarskap. Och självinsikten!
  • Bra utbildning/kurs om man vill lära sig om gruppers utveckling och även om sig själv.
  • Det här borde alla gå då vi lever i olika kontext med mellanmänskliga relationer och vi behöver bättre förstå såväl oss själva som varandra.
  • Samma som första frågan (mänskliga relationer). Jag tycker den är mycket värdefull.

Till den totala kursvärderingen

Kommentarer inaktiverade.