Återigen har vi lyckats! – UGL v-3516

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till en grupp av främmande människor. Samtliga deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen. På frågan ”Varför?” svarar de:

  • Verkligen, händer mycket med sig själv som jag inte kan jämföra med något annat.
  • Jag anser att det finns ett stort värde för den personliga utvecklingen.
  • Det är så mycket mer än vad jag kommer ha nytta av i arbetet. Det är kunskap för livet.
  • Kul och utvecklande.
  • En kunskap som alla behöver.
  • Varför inte? Bra för alla att ha kunskap om grupputveckling.
  • Den ledarskapsutveckling som satt sig på djupet!
  • Ämnet är ett måste i samtliga gruppkonstellationer.
  • Bra koncept med upplevelser, analys och teori.
  • För att lyfta medvetenhet från uppgift till grupp.

Till den totala kursvärderingen

Kommentarer inaktiverade.