Återigen har vi lyckats! – UGL v-2315

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 12 främmande människor. Samtliga 12 deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen. På frågan ”Varför?” svarar de:

 • Det känns oerhört viktigt att få den här erfarenheten som UGL ger, för att effektivt leda och vara delaktig i gruppen.
 • Man får mycket bra insikt hur man är i grupp. Upptäcker brister och tillgångar hos en själv.
 • VÄLDIGT GIVANDE I MÅNGA ASPEKTER! Utvecklande som person. Stor förståelse för gruppdynamik.
 • Jag tycker at jag lärt mig mycket bl.a om mig själv. Mycket litteratur att ta med hem och läsa, träna in i hjärnan, grupparbeten i stora – små grupper var också lärorikt och fantastiska handledare + att man får mycket huvudvärk.
 • Ökad självkännedom. Förstå gruppdynamiken.
 • Alla behöver personlig utveckling och UGL är givande för alla!
 • Otroligt utvecklande för min personliga utveckling. Spännande och en del aha-upplevelser. Enkelt att praktisera kunskapen i vardag, både privat/jobb.
 • Vi behöver förstå hur vi fungerar både som individer och som grupp.
 • I rätt situation tror jag det kan vara mycket värdefullt med upplevelsen i UGL.
 • Jag har fått både värdefulla aha-upplevelser och ny kunskap om teorier och verktyg.
 • Fantastisk möjlighet att utveckla sig själv och få självkännedom, lära nytt och får AHA-upplevelser med vägledare.

Till den totala kursvärderingen

Kommentarer inaktiverade.