Återigen har vi lyckats! – UGL v-1915

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 12 främmande människor. Samtliga 12 deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen. På frågan ”Varför?” svarar de:

 • För den är väldigt utvecklande.
 • Den är givande ur många synvinklar. Själv, personlig utveckling, betydelsen av en grupp samt att förstå ledarskap. Få insikt i aktivt lyssnande.
 • Det har gett mig djupare insikt om mig själv och hur jag agerar/fungerar i en grupp.
 • Det är inte bara utvecklande för grupp och ledare. Det är mycket mer än så.
 • Engagerade kursledare. Möjlighet att få personlig utveckling samtidigt som kursen ger ökad kunskap om ledarskap och grupper.
 • Gillar upplägget, att få praktiska uppgifter inte bara lära sig om ämnet utan också uppleva och göra.
 • En mycket berikande och professionellt genomförd kurs som lär ut psykologiska och strukturella kunskaper om hur det påverkar grupper och ledare.
 • Bra sätt att reda på vem jag är.
 • För att det varit en så positiv och lärorik vecka för mig och, som jag upplever det, för de andra deltagarna.
 • En riktigt häftig upplevelse; en personlig resa i grupp.
 • Upplevelsebaserat lärande var minst sagt effektivt lärande.
 • Men ta reda på varför man vill det innan kursen. Mina förväntningar infriades ej – eftersom jag hade fel bild vad kursen skulle leda till – men ledde till andra minst lika bra följder.

Till den totala kursvärderingen

Kommentarer inaktiverade.