Återigen har vi lyckats! – UGL-kurs v-4214!

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 12 främmande människor. Samtliga 12 deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen. På frågan ”Varför?” svarar de:

 • Ett fantastiskt tillfälle att skärskåda och utveckla sig själv i förhållande till andra.
 • Otroligt mycket kunskap och utveckling under 5 dagar.
 • Jag skulle rekommendera alla med ledande roll att gå – det blir egentligen alla
  eftersom vi alla leder oss själva.
 • Den ger en insikt i din egen personlighet och hur den påverkar och påverkas av grupper. Feedbacken mycket värdefull då den kommer från människor som är oberoende av mig
  i sitt arbete.
 • För att det är ett unikt tillfälle att utmana sig själv. Det är först när kursen tar slut som jag inser vad jag har varit med om.
 • Den ger en självinsikt och tid till reflektion som jag har svårt att se när man skulle avsätta
  tid till att förstå ”verkliga livet”.
 • Alla behöver lära känna sig själv bättre. Mycket utvecklande.
 • Jag tror att det är lärorikt för alla jag tror att de flesta behöver utveckla sidor hos sig
  själva oavsett position i företaget.
 • Utvecklande för både individ och individens sätt att leda en grupp och/eller att vara medarbetare.
 • Man får en stor insikt av sig själv och en stor förståelse av hur grupper fungerar eller
  varför en grupp inte fungerar.
 • Upplevelsebaserat lärande.
 • Utvecklande.

Till den totala kursutvarderingen

Kommentarer inaktiverade.