Återigen har vi lyckats! – UGL kurs v-2414!

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 12 främmande människor. Samtliga 12 deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen. På frågan ”Varför?” svarar de:

 • Mycket givande för den personliga utvecklingen och utvecklingen av en grupp.
 • Jag vill gärna gå den en gång om året.
 • Utvecklar varje kursdeltagare både som människa och ledare på ett fantastiskt sätt. Mycket lärorikt och utvecklande.
 • Nyttig upplevelse som ger fantastiskt mycket bra verktyg och kännedom.
 • För att utvecklas som person och ledare.
 • Oavsett om du en ledarroll eller inte har du nytta av kursen. Du får även AHA!-upplevelser på det privata planet.
 • Många intressanta kunskaper.
 • För all lärdom som jag som individ kan ta med in i en grupp och utveckla dem.
 • Många olika värdefulla reflektioner. Gruppförståelse.
 • Det är kunskaper/verktyg som man kan ta med sig in i olika roller/situationer/platser.
 • Lärorikt att arbeta i en grupp med 12 personer okända för varandra.

Till den totala kursutvarderingen

Kommentarer inaktiverade.