Återigen har vi lyckats! – UGL kurs v-3913!

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 12 främmande människor. Samtliga 12 deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen. På frågan ”Varför?” svarar de:

 • Otroligt utvecklande kurs som alla borde gå!
 • Unik situation att lära sig om mig själv och grupper, individuella beteenden och hur allt detta påverkar mig/påverkar andra.
 • Man lär dig mycket både om sig själv, gruppdynamik, behovet av ledarskap i olika situationer samt värderingars och konflikters betydelse.
 • Bästa kurs jag har gått på. Otroligt många verktyg att arbeta med. Fått en väldigt tydlig bild av vad jag bör förändra/förvalta/förbättra.
 • Väldigt utvecklande kurs, bra i alla lägen oavsett vilken plats du är i livet.
 • För att så många runt omkring drar nytta av det.
 • Helhet över gruppens utveckling. Mycket praktiska verktyg kopplat till teori. Kunniga ledare.
 • Speciellt de jag jobbar med för att få en effektiv grupp + större förståelse för gruppdynamiken.
 • För att den är så upplevelsebaserad. Inte bara teori utan betydligt mer AHA!
 • För att få förståelse kring ledarskap alt. ledare och chef.
 • Nyttigt med nya kollegor som ger feedback och att ta emot feedback. Vi känner ej varandra = att man vågar.

Kommentarer inaktiverade.