Återigen har vi lyckats! – UGL kurs v-0913!

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 12 främmande människor. Samtliga 12 deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen. På frågan ”Varför?” svarar de:

 • Jag är övertygad att alla når en bättre insikt och får en bättre självbild genom UGL och utvecklas personligt. Att se påverkan på grupper behöver de flesta.
 • Det är en nyttig lärdom för alla i en grupp. Alla borde gå en UGL-kurs.
 • Ett budskap i kursen som man har nytta av i ALLA situationer.
 • Det otroligt värdefullt.
 • Det finns ett stort behov av fler personer i min organisation som behöver dessa insikter.
 • Som en del i personers utveckling i förståelse i grupprocessen.
 • Alla har något att få i denna kurs. Även erfarna ledare.
 • UGL ger en möjlighet att få förståelse och erfarenhet för det som händer i gruppen både från ledarperspektiv och från medarbetarperspektiv.
 • Givande kurs som gav insikter om mig själv och om hur en grupp fungerar.
 • Jag tror att många skulle få ett mer givande arbetsklimat och även relationer privat om fler fick ta del av kursens innehåll.
 • Insikter i och om mig själv.
 • Jag tror att alla har större/mindre gap.
 • Därför att en person som jobbar i grupp påverkar gruppen och behöver ta ansvar. Ett ansvar som de inte vet att de ska ta.

Kommentarer inaktiverade.