Återigen har vi lyckats! – UGL kurs v-2412

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 12 främmande människor.
Samtliga 12 deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen.
På frågan ”Varför?” svarar de:

 • Jag skulle vilja att hela ledningsgruppen går och att vi kan ha en grupputbildning.
 • Det bästa för mig på länge. Jag vill att så många (Alla) bör gå UGL! Vilket samhälle vi skulle kunna ha oj oj oj !
 • Alla i ledande roller även i icke ledande roller behöver veta teorin bakom diverse problem och varför dessa uppstår och hur man kan gå vidare.
 • Både för personlig utveckling och kunskaper om gruppens utveckling. Nödvändig kunskap för alla organisationer.
 • En givande kurs som väckt många tankar hos mig, även konstateranden.
 • Alla tjänar på ett bra ledarskap. Man får bättre självkännedom som man kan utveckla och ökade insikter i gruppens/ ledarens dynamik.
 • Förståelse för ledarskap och grupprocesser / dynamik.
 • För att det framförallt ger insikter om grupper, ledarskap.
 • Det är utvecklande för mig som person och för mig som gruppmedlem. Varje företag och familj (!) borde gå detta!
 • Även om man inte har en formell ledarfunktion ger kursen en bättre självkännedom och ökad förståelse för sin egen roll i en grupp.
 • Bredd i utbildningen och bra upplägg.

Kommentarer inaktiverade.